Södertörns friskolas antagningssystem

Regler för Musik- och dramaprofilen

Vid ansökan till Musik- och dramaprofilen måste ett musikaliskt prov göras före antagningen. Provet består av tre delar. Eget valt stycke (sång eller instrument). Obligatorisk sång: "Idas sommarvisa" eller "Du gamla du fria". Gehör - två delmoment. Dessa moment är större och omfattar t ex din förmåga att uppfatta och återge melodier som uppförs med instrument eller röst. Du kan få max 6 poäng på ditt eget valda stycke. I de övriga tre momenten kan du få 5 poäng per moment. Du kan få max 21 poäng sammanlagt. Om du har 11 poäng eller mer är du godkänd och kommer att placeras i ordning efter hur många poäng du får.

Kallelse till provsjungning sker under höstterminen och alla som står i kö till profilen får mer information via mail.

Regler för Bild- och formprofilen

Vid ansökan till Bild- och formprofilen ska arbetsprov bifogas. Arbetsprovet består av tre bilder. Ett självporträtt, ett stilleben och en valfri bild. Minst två av dessa bilder ska utföras i färg.

Arbetsproverna kan skickas in via mail till info@friskola.nu eller skickas till skolan med post.

← Tillbaka