Södertörns friskolas antagningssystem

Regler för Musik- och dramaprofilen

Vid ansökan till Musik- och dramaprofilen måste ett musikaliskt prov göras före antagningen. Provet består av tre delar. Eget valt stycke (sång eller instrument). Obligatorisk sång: "Idas sommarvisa" eller "Du gamla du fria". Gehör - två delmoment. Dessa moment är större och omfattar t ex din förmåga att uppfatta och återge melodier som uppförs med instrument eller röst. Du kan få max 6 poäng på ditt eget valda stycke. I de övriga tre momenten kan du få 5 poäng per moment. Du kan få max 21 poäng sammanlagt.

Provsjungning sker oftast under slutet på höstterminen och de som står i kö till MD-profilen får en individuell tid skickad till sig.

Regler för Bild- och formprofilen

Vid ansökan till Bild- och formprofilen ska arbetsprov bifogas. Arbetsprovet består av tre bilder. Ett självporträtt, ett stilleben och en valfri bild. Minst två av dessa bilder ska utföras i färg.

Arbetsproverna ska skickas in via mail till info@friskola.nu, man kan fotografera eller skanna in sitt verk. Observera att vi inte vill ha era original inskickade till skolan. Se till att skicka in era arbetsprov senast två veckor innan antagningstiden gått ut.

Antagning till årskurs 7,8 och 9

Vid antagning till årskurs 7,8 och 9 kommer alltid interna byten mellan profiler prioriteras högst. Detta gäller alltså elever som redan går på skolan, men som av olika anledningar behöver byta profil till nästa årskurs. Dessa beslut tas av skolan under vårterminen. Om sedan platser återstår i klasserna så kommer de som står i kö i antagningssystemet att erbjudas plats i tur och ordning.

← Tillbaka