Södertörns friskolas antagningssystem

Välkommen till Södertörns friskolas antagningssystem. Här kan du ställa dig i kö till någon av våra fyra profiler, samt se vilken plats i kön du har.

Klicka här för att läsa om våra speciella antagningsregler kring Musik- och dramaprofilen, Bild- och formprofilen samt generella antagningsprinciper.