Södertörns friskolas antagningssystem

Välkommen till Södertörns friskolas antagningssystem. Här kan du ställa dig i kö till någon av våra fyra profiler, samt se vilken plats i kön du har.

Inbjudan till information 1-6 februari 2021

Måndagen den 1 februari till lördag 6 februari är alla välkomna till att ta del av Södertörns friskolas digitala rundvandring.

I år tar vi in två klasser i nv-profilen och en klass per profil i övrigt. Det innebär fem klasser och 121 elever. Södertörns friskolas antagningskriterium är kötid. Den elev med längst kötid har förtur. Musik och drama-profilen har antagningsprov och kötid som antagningskriterier.

I vanliga fall har vi en informationsträff när vårdnadshavare och elever får träffa lärare och gå en rundvandring på skolan. På grund av rådande omständigheter har vi en digital informationvecka istället. På måndag den 1 februari kommer det att släppas en länk till en informationssida där man bl.a. kommer kunna se filmer om profilerna och det arbetslag som tar emot de nya åk6-eleverna. Den kommer också finnas länkad på skolans sociala medier. Sidan kommer att vara aktiv t.om. lördag 6/2.

Sista dag för profilbyte är 12/2 kl.12.00. Sedan stängs systemet och vi skickar ut erbjudande om plats på skolan. Sista svarsdag är 19/2 kl.12.00.

Klicka här för att läsa om våra speciella antagningsregler kring Musik- och dramaprofilen samt Bild- och formprofilen.